IV Jak zacząć i co robić...

1.Jeśli nie masz jeszcze działki a masz zamiar dopiero kupić pod budowę - przeanalizuj kupno z zamiarami projektowymi, usytuowanie względem stron świata, szerokości, rodzaj gruntu. Jeśli masz już teren pod budowę zamierzenie należy dostosować do terenu.
 2. Analiza projektu budowlanego przed jego zakupem
 Wybierz projekt zanim go kupisz, sprawdź czy możesz taki na dom postawić na swojej działce stosując odległości zgodnie z warunkami, czy można odpowiednio usytuować budynek w stosunku do stron świata, jak doprowadzić media, jakie przewidywane jest źródło ogrzewania. Jeśli już dopasujesz ...
 3. Wypis i wyrys z m.p.z.p.
 Jeśli dla danej miejscowości lub obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to zwróć się do Urzędu Gminy o te dokumenty. We wniosku wpisz działki, które Cię interesują.
 4. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
 Jeśli nie ma planu złóż wniosek w Urzędzie Gminy. Załączniki są opisane we wniosku. Dołącz również zapewnienie dostaw wody, energii, odbioru ścieków. Dobrze by było aby wniosek wypełniał projektant, który będzie adaptował projekt - chodzi o pewne dane techniczne we wniosku.
 5. Projekt budowlany
 Wybierz go wcześniej ale z zakupem poczekaj na ostateczną decyzję o warunkach zabudowy - być może znajdą się tam zapisy, które dany projekt wyeliminują. Wystąp o warunki techniczne przyłaczenia do sieci mediów. Zakup u pośrednika lub bezpośrednio w biurze projektowym. Jeśli chcesz możesz zlecić indywidualnie. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków mieszkalnych - zlecasz go indywidualnie gdyż należy wykonać również inwentaryzację obiektu.
 6. Adaptacja projektu
 To wykona projektant. Jedna uwaga. Przekaż mu wszystkie Twoje uwagi co do zmian, aby potem przy realizacji i oddawaniu do użytkowania nie było problemów w Nadzorze Budowlanym. Nie wszystkie zmiany możesz wykonać na etapie realizacji a najlepiej jak najmniej. Zakres dopuszczalnych zmian do projektu gotowego przy adaptacji przekaże Ci pracownia, która sprzedała projekt oraz projektant, który dokonuje adaptacj. Przy projekcie indywidualnym nie ma problemu, ograniczeniem są jedynie warunki techniczne.
 6a. Przyłącz gazowy i energetyczny
 Jeśli chcesz możesz zlecić wykonanie dokumentacji Zakładom odpowiednio. W chwili obecnej mają taki obowiązek. W projecie projektant opisuje, że te przyłącza wykonane będą w osobnym postępowaniu. Trwa to jednak dłużej.
 6b. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 Możesz wykonać zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane i nie wrysowywać do projektu. Należy to jednak również nadmienić w dokumentacji.
 7. Decyzja pozwolenia na budowę
 Wniosek z załącznikami składasz w Starostwie Powiatowym. Załączniki są opisane na druku wniosku.
 7a. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 Wymienione są one w art. 30 ustawy Prawo budowlane. Jeśli ich tam nie ma tzn. wymagają pozwolenia na budowę. Wniosek wraz z uproszczoną dokumentacją składa się w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania "braku sprzeciwu" na wykonanie robót.
 8. Ostateczność decyzji pozwolenia na budowę
 Pieczątka ostateczności uzyskiwana jest w Organie wydającym decyzję. Teraz można wykupić i pobrać od nich ostemplowany dziennik budowy oraz tablicę budowy.
 9. Rozpoczęcie robót
 Zgłoszenie rozpoczęcia wraz z dokumentami kierownika budowy należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego co najmniej na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
 10. Roboty
 To już pole do popisu dla kierownika budowy. Lepiej dołożyć trochę i mieć takiego, który przypilnuje szczególnie elementów newralgicznych jak konstrukcyjne, zanikowe. Nie należy słuchać też "starych fachowców", którzy wiedzą z natury więcej. To kierownik budowy za nią odpowiada i podpisuje odpowiedzialność. Najlepiej też aby w trakcie budowy nie zmieniać zakresu projektów - niektóre elementy mogą wymagać zmiany pozwolenia na budowę.
 11. Zakończenie budowy
 Złożyć dokumenty u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 21 dni przed zamierzonym terminem użytkowania. Wraz z pismem o zakończeniu, oświadczeniem kierownika budowy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej, protokoły: kominarski, pomiarów elektrycznych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, odbioru przyłączy, dokumenty gazowe, dziennik budowy.
 11a. Użytkowanie
 Jeśli w decyzji pozwolenia na budowę wskazano, iż można przystąpić do użytkowania po uzyskaniu decyzji, należy dokumenty złożyć w Nadzorze. W zasadzie wnioski różnią się tylko podstawą prawną. Załączniki te same.
  Uwagi ogólne do dokumentacji.
  Wzmiankowane powyżej dokumenty znajdziesz w sekcji [szablony]. Mogą one nieznacznie się różnić w zależności od regionu, ale ogólne dane są takie same. Staraj się potwierdzać każdą czynność na papierze. Pamiętaj, że pozwolenie na budowę jest ważne trzy lata od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna. W tym czasie musisz zacząć roboty z udokumentowanym wpisem do dziennika budowy.
  Uwagi ogólne do robót.
  Staraj się każde zlecenie dokumentować na piśmie. Umowa i faktura jest Twoją gwarancją. Jeśli roboty wykonuje Ci firma i ona oferuje kierownika budowy, zatrudnij swojego inspektora nadzoru - to on będzie dbał o Twoje interesy. Staraj się prowadzić korespondencję w dzienniku budowy to dowód w razie problemów.
 Uwagi zakończenia.
 Wszelka dokumentacja dotycząca budowy musi być przechowywana do końca istnienia obiektu.

 

 

Wykonanie: scnet - strony internetowe Leżajsk © Copyright 2012 by center-bud.pl - all rights reserved