... zamówienia publiczne ...

 
Temat wprawdzie nie dotyczy bezpośrednio procesu inwestycyjnego, jednak małym firmom, które mają problemy z przygotowaniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego udzielimy pomocy w ich przygotowaniu.
Również instytucjom podlegającym przepisom zamówień publicznych, które nie mają własnych specjalistów - przygotujemy lub poprowadzimy postępowanie.
Od 20 lutego obowiązują przepisy nowelizowane. Zwróć uwagę na różnice.
INTERPRETACJE ZAPISÓW USTAWY SĄ TAK RÓŻNE, ŻE KAŻDE POSTĘPOWANIE MUSISZ TRAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE.

 

 

Wykonanie: scnet - strony internetowe Leżajsk © Copyright 2012 by center-bud.pl - all rights reserved